Hakkımızda

MİSYON

Adalet Sistemini İzleme Derneği, yargı mekanizmasının sivil toplum aracılığıyla denetlenmesi ve dezavantajlı kesimlerin adalete erişimini iyileştirmek adına izleme, raporlama, politika geliştirme ve eğitim faaliyetleri yürüten hak temelli bir sivil toplum örgütüdür. Merkezi İzmir’dedir.

VİZYON

Adalet sisteminin herkes için adil, hesap veren, şeffaf, erişilebilir şekilde işletilmesi ve dezavantajlı grupların (çocuk, engelli, kadın, LGBTİ+, mülteci gibi) adalete erişim konusunda farkındalıklarını arttırmaktır.

DEĞERLERİMİZ

Erişilebilirlik: Adalet Sistemini İzleme Derneği, yargının herkes için eşit ve adil sonuçlar doğurması gerektiği ve Türkiye’deki insanların hayatlarının bu şekilde insan haklarına yaraşır bir şekilde sürdürülebileceği kanaatindedir. Adalet, başta dezavantajlı gruplar olmak üzere toplumun her kesimi tarafından erişilebilir olmalıdır. Toplumumuzdaki herkesin adalete erişiminin önündeki engellerin kaldırılması gereklidir.

Tarafsızlık: Topluluk temelli bir kuruluş olarak, Adalet Sistemini İzleme Derneği her yaştan, mensubiyetten, cinsiyet-cinsel yönelimden, yetenek ve geçmişe sahip bireyler için güvenli, hoşgörülü ve saygılı bir yaklaşım içindedir. Daha iyi bir toplumun yapı taşları olarak cömertlik, nezaket, cesaretlendirme ve dostluğu besleyen bir ortam yaratmayı amaçlıyoruz. Kapılarımız herkese açıktır.

Şeffaflık: Adalet Sistemini İzleme Derneği aldığı kararların, kurallar ve düzenlemeler doğrultusunda alınması ve uygulanması, alınan kararlardan etkileneceklerin bilgiye erişimini sağlayacak ve bu bilginin de ulaşılabilir, anlaşılır ve somut olacak şekilde çalışmayı hedeflemektedir.

Çözüm Odaklılık: Adalet Sistemini İzleme Derneği, faaliyetleri çerçevesinde sorunları tespit etmek ve buna dikkat çekmekle yetinmeyip, çözüm üretmeye odaklanmıştır. Bu çerçevede yapıcı bir dil kullanmayı kendine ilke edinmiştir.