CEZA YARGILAMASI YÖNÜYLE ADİL YARGILANMA HAKKI (AİHS m. 6 Rehberi)

Adalet Sistemini İzleme Derneği olarak adil yargılanma hakkına ilişkin referans metinler hazırlamaya devam ediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları doğrultusunda, ceza yargılamalarında adil yargılama hakkı ihlallerinde dikkat edilen noktaları derlemeye çalıştık. Üyelerimizin ele aldığı bu çalışma için kendilerine teşekkür eder, istifadelerinize sunarız.

Hukuk Devleti İzleme Rehberi

Yargı mekanizmasını incelerken yalnızca sorunun tespitini yapıp kenara çekilmeyi değil, çözüm için yeni politikalar üretmeyi de kendisine görev bilmiştir. Diğer yandan objektif bir izleme yapabilmek için alanındaki bilimsel eserler ve uluslararası metinlerden de faydalanmaktadır. Bu doğrultuda Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu tarafından ele alınan ‘The Rule of Law Checklist’ isimli eserden de yararlanarak Hukuk Devleti İzleme Rehberi’ni takdir ve istifadelerinize sunduk. Elinizdeki bu eser hukukun hem şeklen hem de gerçek anlamda uygulanıp uygulanmadığına dair kritik sorular sormaktadır. Eserin son kısımlarında ise yargılamanın izlenmesinin önemine dair görüşlerimiz ve politika belgelerimiz yer almaktadır.

Yayın tarihi : Ocak 2020