Sivil Toplumun Adalete Erişimi Raporu

Adalet Sistemini İzleme Derneği olarak, yargının herkes için adil, hesap veren, şeffaf, sürdürülebilir, erişilebilir ve anlaşılabilir şekilde işletilmesi amacıyla, adalete erişim alanında yaşanan sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri oluşturabilmek için çeşitli faaliyetler düzenleme hedefiyle yola çıktık. Bu alanda ilk adımımızı Avrupa Birliği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) desteği ile ‘Sivil Toplumun Adalete Erişimi’ başlığıyla bir çalıştay düzenlemek suretiyle attık.

14 Şubat 2020 tarihinde İstanbul Politikalar Merkezi’nde gerçekleşen çalıştayımız, konuyla ilgili çalışma yürüten, Türkiye’nin farklı illerinden 25’in üzerinde sivil toplum kuruluşundan temsilcilerin katılımı ile gerçekleşti. Verimliliği ön planda tutmak adına kısıtlı bir katılım öngören çalışmamıza yönelik teveccüh ve geri dönüşler, gelecekteki faaliyetlerimiz için büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

Çalıştayda yer alan temsilciler, çocuk, kadın, engelli, LGBTİ, gençlik, yaşam-özgürlük, roman, mülteci ve tüketici hakları gibi çok geniş ve farklı alanlardan gelmektedirler. Neredeyse tamamının STÖ tüzel kişiliğiyle yer aldığı(müdahillik, davalı-davacı gibi) yargısal süreçler bulunmaktadır. Bu bağlamda çalıştay teorik bir zeminden ziyade, pratik olaylar üzerine oturtulmuş ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir